Venskabsgilde

I 1994 blev der etableret en venskabskontakt til Gildet Lübsche Ehr i Lübeck. Ved et venskabsmøde, søndag den 9. oktober 1994 i GILDEBORGEN, blev venskabskontrakten endelig ratificeret ved et twinningdokument, der blev udvekslet mellem daværende gildemester Erik Messmann og daværende gildemester Bobo Kreikenbohm fra Lübsche Ehr.

I 2016 ophørte venskabskontakten efter fælles overenskomst.  

De 2 gilder har jævnligt mødtes henholdsvis i Aalborg og Lübeck eller - som billedet viser - i Tydal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Danske Spejderkorps, Sydslesvig, Tydal 6. juni 1998.


           

Gildeweekend på Tydal 16. - 18. maj 2008.

5 gildebrødre fra vort venskabsgilde Lübsche Ehr i Lübeck deltog.

 

Opdateret 4. februar 2017, kl. 14.00