Kontakt gildet

Gildets kontaktperson er Gildemester Ingrid Strandsbjerg Kristensen, Skakvejen 16, 9240 Nibe
tlf.: 98 34 11 69 / 20 27 89 79 - e-mail adresse er: ingridkris@gmail.com

Gildets web-master Jørgen Orlien: jogborlien@gmail.com        

   

Opdateret 14. februar 2018 kl. 16.00