Gildeledelsen

Gildemester
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
Skakvejen 16

9240 Nibe
tlf. 98 34 11 69 / 20 27 89 79

 

Gildekansler
Lena Kühn Larsen
Tommelisevej 24, Dall
9230 Svenstrup J
tlf. 98 38 19 10 / 24 24 18 10 

 

Gildeskatmester
Signe Vinther Nygaard
Lisedalsvej 24
9200 Aalborg SV
tlf. 98 18 31 93 / 20 92 35 89


 

Andre poster i gildet

1. herold (Stavherold)
Ingelise Back


2. herold (Faneherold)
Henning Klausen


Suppleant for Gildemester
Jørgen Orlien


Suppleant for Gildekansler
Margit Kammer


Suppleant for Gildeskatmester
Ingrid By
 

Spejderkontakt
Ingelise Back
 

Gildets Internationale Medarbejder (GIM)
Margit Kammer
 

Broderkæden
Bente Bo Orlien
 

Revisorer
Jytte Egebo

Bente Bo Orlien

 

Revisorsuppleanter
Bente Hammer Thomsen
Helle Stenild
 

Web-master
Jørgen Orlien
 

Til- og framelding til 6. gildes arrangementer
Bente Bo Orlien eller Jørgen Orlien, tlf.: 98 18 13 67 / 25 39 41 26
 

Referat til Gildeposten
Et medlem af den arrangerende gruppe
 

Oplysningsudvalg
Jørgen Orlien
 

Gæstebog
Ingelise Back
 

 

Opdateret 17. februar 2018 kl. 14.00