Velkommen

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg er det ældste af de 3 fællesgilder, som findes under Aalborg Stads- og Distriktsgilde. Gildet er åbent for begge køn, og optager personer, som er eller har været spejdere eller som viser interesse for spejder- og gildebevægelsen og vil gå ind for gildebevægelsens idegrundlag og formål.

Idegrundlaget og formålet for Sct. Georgs Gilderne i Danmark lyder således:

Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver.

6. Sct. Georgs Gilde blev oprettet den 28. april 1952 med 18 medlemmer (8 kvinder, 10 mænd) fra henholdsvis 1.,2. og 5. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.

6. Sct. Georgs Gilde har sammen med de øvrige 9 gilder under Aalborg Stads- og Distriktsgilde samlingssted i GILDEBORGEN, Rafn Alle 1.

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har i dag 28 medlemmer (22 kvinder, 6 mænd), som er opdelt i 4 grupper. Medlemskontingentet er kr. 350,00 pr. kvartal.

Hver af disse grupper holder ca. 11 gange om året møder på skift i eget hjem.

Hver gruppe arbejder sammen i en 2-årig periode og har som opgave at tilrettelægge 4 til 5 af gildets arrangementer. Gruppen kan herudover selv tilrettelægge deres arbejde efter eget valg.

Hele gildet mødes 10 gange om året enten til et gildemøde eller en gildehal, dvs. at mødeaktiviteten for hver enkelt gildebror er 20 møder om året.

Gildemøder er som oftest foredrag, der afholdes i GILDEBORGEN eller virksomhedsbesøg.

Gildehaller afholdes i GILDEBORGEN, dog afholdes en gang årligt en Friluftsgildehal, dvs. et eller andet sted i naturen.

Gildehallen er Sct. Georgs Gildernes etiske værksted. Det er her, vi gennem ritualer, gildemestertaler, 5 min. Sct. Georg etc. bliver mindet om de etiske værdier, der er grundlaget for gildebevægelsen

Vi synes, at vi er et velfungerende gilde. Vi har opbygget et netværk, som gør, at vi kommer hinanden ved.

Vi synes tillige, at vi er gode til at tage imod nye gildebrødre og "tage hånd om dem", så de føler sig velkomne og godt tilpas.

Opdateret 11. august 2017 kl. 12.00